Voor ondernemers met een zwaar beroep

Als ondernemer met een fysiek zwaar beroep loop je tegen 3 problemen aan bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

  1. De eindleeftijd van verzekering én uitkering is vaak lager: bij arbeidsongeschiktheid ontstaat er dan een groot gat doordat de uitkering stopt lang voordat de AOW en een eventueel pensioen start.  
  2. De premie is erg hoog en wordt alleen maar hoger
  3. Bij eerdere klachten aan rug en ledematen volgen snel uitsluitingen of afwijzingen

Een online offerte of aanvraag bij één verzekeraar leidt vaak tot een teleurstelling: wel al het gedoe en de kosten, maar geen dekking.

Online offertes laten een beperkt aanbod zien van 1 tot 5 opties. Dat is nog geen 10% van het totale aanbod.

Voor alle ondernemers, maar met name voor ondernemers met een fysiek zwaar beroep,  is dat niet genoeg: die hebben baat bij een veel bredere kijk op en advies over alle - meer dan 50-  alternatieven

Onze aanpak voor ondernemers met een zwaar beroep is daarom anders: met onze kennis, ervaring en onze offerte-tools, kunnen we laten zien welke mogelijkheden er zijn en helpen we met het maken van verstandige keuzes om de dekking ook op lange termijn betaalbaar te houden.

Daarbij informeren we je ook over verzekeringen die rekening houden met aanpassing van werkzaamheden of omscholing, zodat je uiteindelijk zelf kunt bepalen wat je echt belangrijk vindt: een gegarandeerde uitkering tot een zo hoog mogelijk eindleeftijd of begeleiding naar een nieuw beroep.