Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?

Als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt of dat vermoedt te zijn begin je met een bezoek aan jouw eigen huisarts. De huisarts kan vervolgens samen met jou bepalen wat medisch verstandig is.

Vervolgens bel je ons. Wij gaan dan een melding doen bij verzekeraar. De termijn van de overeengekomen wachttijd gaat dan lopen en de verzekeraar gaat het claimproces starten

Het claimproces bestaat uit 2  delen

  • een medisch (keurings)arts stelt de medische oorzaak / diagnose vast
  • een arbeidsdeskundige en/of re-integratiespecialist stelt vast welke invloed die medische oorzaak heeft op wat je wel en niet meer kunt en hoe je veilig en verantwoord kunt re-integreren.

De vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid (een percentage) bepaalt vervolgens de hoogte van de uitkering. Hoe dat percentage wordt vastgesteld hangt af van de gekozen of aangeboden vorm van beoordeling (eigen beroep, passende arbeid, gangbare arbeid of maatschappij-beoordeling)

De waarde van de verzekering én de adviseur bewijst zich pas bij schade.

Tot die tijd is een AOV een duur stuk papier met een hoop beloftes.

(….en toch hopen we van harte dat je die waarde nooit zelf hoeft te ervaren )

Juist tijdens arbeidsongeschiktheid bewijzen wij je graag de meerwaarde van  begeleiding  door een adviseur. Onder andere door je te informeren over wat je kunt verwachten, jouw vragen te beantwoorden maar vooral door te blijven toetsen hoe helder en correct je de schadebehandeling van een verzekeraar ervaart. Is er iets onduidelijk of bevalt je iets niet, dan proberen we dat toe te lichten en op te lossen.