Reaal AOV ontwikkelt quickscan "Ben ik Vitaal?"

Reaal AOV heeft samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) een quickscan ontwikkeld speciaal voor ondernemers. De ‘Quickscan: Ben ik Vitaal?’ moet het risico op arbeidsongeschiktheid en uitval verminderen. Voor de quickscan deden het UMCG en het Erasmus MC onderzoek naar de factoren waardoor zelfstandig ondernemers uitvallen en waarom zij stoppen met werken. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Reaal AOV een instrument ontwikkeld dat ondernemers helpt om inzicht te krijgen in de eigen duurzame inzetbaarheid.

Preventie belangrijk onderdeel van arbeids­ongeschiktheids­verzekering
Pim Hafkenscheid, directeur AOV bij Reaal: “Wij begeleiden ondernemers intensief in het behouden van hun gezondheid. Dit doen wij  op vele manieren, onder andere door te helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Dit valt standaard onder onze arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Wij begeleiden dus niet alleen bij arbeids­ongeschiktheid, maar juist ook in de preventieve sfeer. Met ons preventieprogramma Reaal Lijfwacht helpen we ondernemers om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en succesvoller te ondernemen. Hiervoor werken we samen met verschillende, onafhankelijke specialisten. Bijvoorbeeld met partners op het gebied van coaching of gezondheid, maar ook met kennisinstituten op het terrein van duurzame inzetbaarheid zoals het UMCG en het Erasmus MC.”

Quickscan geeft inzicht in duurzame inzetbaarheid
Hafkenscheid: “We vinden het heel belangrijk dat ondernemers gezond blijven en met plezier kunnen blijven ondernemen. Daarbij zetten we het liefst klanten zelf aan het roer. Met de quickscan helpen wij hen om inzicht te krijgen in hun duurzame inzetbaarheid. Factoren die hierop invloed hebben zijn bijvoorbeeld bevlogenheid, ondernemersvaardigheden, leefstijl, gezondheid, verwachting ten aanzien van de toekomst en werk-privébalans. Ondernemers krijgen een indicatie van wat goed gaat en wat ze nog kunnen verbeteren. Zodat ze hiermee aan de slag kunnen gaan en zelf de regie kunnen nemen over hun eigen duurzame inzetbaarheid.”

Persoonlijke ondersteuning
Klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Reaal kunnen de resultaten van de quickscan vervolgens bespreken met een deskundige van Reaal Lijfwacht. En persoonlijke ondersteuning krijgen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Meer vitaliteit zorgt voor meer energie en plezier in het werk. En dit heeft een positieve invloed op de (toekomstige) inzetbaarheid. Contact met Reaal Lijfwacht is geheel vrijwillig en klanten betalen daar geen extra kosten voor.

Movir introduceert actietarief voor zakelijke professionals

Vanaf 1 april 2019 profiteren zakelijk professionals, zoals consultants, ICT’ers, accountants, directeuren en financieel professionals, van een aantrekkelijk tarief als zij een Langlopende Beroeps-AOV van Movir sluiten.

Ondernemers komen in aanmerking voor dit tarief als:

 • de Langlopende Beroeps-AOV ingaat op 1 april 2019 of later, zolang de actie loopt. (De actie loopt tot 1 januari 2020)
 • het verzekerde beroep een van de actieberoepen is;
 • de verzekerde woonachtig is in Nederland;
 • de verzekerde werkzaam is als zelfstandige;
 • de verzekerde in het jaar voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de Langlopende Beroeps-AOV niet als zelfstandige bij Movir was verzekerd voor arbeidsongeschiktheid;  Movir de volledige aanvraag (aanmeldingsformulier en gezondheidsverklaring) tijdens de actieperiode heeft ontvangen (voor 1 januari 2020)

De actieberoepen zijn:

moviractieberoepen

Acture lanceert "het Tulpenfonds"

Acture Groep, een private uitvoerder van oa Ziektewet en eerste 10 jaar WGA voor met name de uitzendbranche,  biedt een nieuw soort arbeidsongeschiktheidsverzekering aan: het Tulpenfonds. 

Het concept lijkt door de beperkte maximale uitkering (minimumloon) en vooral door de maximale uitkeringsduur (max 7 jaar)  op een broodfondsconcept maar is dat niet: het is echt een verzekering met Iptiq (onderdeel van Swiss Re) als verzekeraar.  De verzekering werkt niet met leeftijdafhankelijke premies maar met een vast bedrag per beroepsgroep. ondernemers met  heel zwaar (fysiek) beroep betalen meer ( tot 4 x zoveel) als ondernemers met een licht beroep

 Door actieve reïntegratie verwacht  het Tulpenfonds de meeste ondernemers binnen 7 jaar weer aan het werk te krijgen in eigen beroep of een andere baan .

Een paar kanttekeningen: 

 • Dit is een verzekering, geen broodfonds. Er is dus wel medische selectie van toepassing, de premie is fiscaal aftrekbaar en de uitkering is belast. 
 • De maximale uitkeringsduur van 7 jaar is langer dan een broodfonds, maar sluit niet aan bij een wachttijd van een AOV.  een Combinatie met een AOV voor het risico van zeer langdurige of permanente arbeidsongeschiktheid wordt daardoor lastig
 • Verrassend en leerzaam is dat de rekenmodule van Tulpenfonds het risico inschat dat iemand met een bepaald beroep en leeftijd langer dan 7 jaar arbeidsongeschikt is.  Die kans is nog best aanzienlijk en de gevolgen ook, maar Tulpenfonds biedt daar zelf dus geen vangnet voor. 
 • Voor een dekking op minimumloonbasis en een uitkeringsduur van max 7 jaar is het de Tulpenfonds-premie relatief duur
 • De verzekering dekt alleen IB-ondernemers; DGA's zijn van dekking uitgesloten. 
 • Acture heeft tot nu toe vooral kennis van en ervaring met  reïntegratie met werknemers; niet met ondernemers. 
 • De private uitvoer van de Ziektewet door Acture was in het recente verleden niet zonder kritiek en is onderwerp geweest van een uitzending van Tros Radar en vragen in de Tweede Kamer. 

Reaal biedt Ascender Coach aan

 

Als zelfstandige ben je gedreven om op verschillende terreinen maximaal te presteren. En daar mag je trots op zijn. Wel is een goede balans tussen werk en privé dan belangrijk. Met Reaal Lijfwacht helpt Reaal haar AOV verzekerden om deze balans te houden of terug te vinden. Dit doet Reaaldoor coaching die specifiek is gericht op zelfstandigen. Zodat je kunt blijven genieten. Van je onderneming of praktijk én van je privéleven.

Heb je een arbeidsongeschiktheids­verzekering bij Reaal? Dan kun je zowel privé- als werkgerelateerde onderwerpen bespreken met een coach van Ascender, partner van preventie­service Reaal Lijfwacht. Zonder extra kosten. Ook je inwonende kinderen en partner mogen er gebruik van maken.

Het je een AOV bij Reaal wil je een coachtraject starten en ondersteuning krijgen om gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk te blijven? Neem dan contact op met Ascender. Ascender biedt je psychologische begeleiding bij privé- en werkgerelateerde vraagstukken via het programma VerzekerdVitaal.

Ascender is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur. Bel 0800 – 327 737 8.
Of meld je online aan voor een coachtraject via de website van Ascender.
 
 
Ben je nog niet verzekerd bij Reaal maar heb je interesse hierin? Neem dan contact met ons op. Bel 033– 7600 850.

Meeste claims op AOV door ongevallen en psyche

Verwondingen en ongevallen waren vorig jaar de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid. Uit een inventarisatie van Reaal blijkt dat 18 procent van het uitval onder ondernemers hieraan te wijten is. Reaal wil daarmee wijzen op het feit dat ook gezonde zelfstandigen kunnen uitvallen. Arbeidsongeschiktheid in verband met overspannenheid of burn-outklachten (psyche) veroorzaken 17 procent van alle claims.

Meeste claims op AOV van Reaal in verband met ongevallen.De volledige top 5 van Reaal (exclusief zwangerschap) is als volgt:

 • Verwondingen en ongevallen (18%)
 • Psyche (17%)
 • Houding- en bewegingsapparaat (15%)
 • Hart- en vaatziekten (4%)
 • Kanker en tumoren (4%)


Volgens AOV-directeur van Reaal Pim Hafkenscheid blijven ondernemers met een gezonde levensstijl langer fit en hebben zij ook minder psychische klachten. “Wij zien echter wel een keerzijde van de medaille, want wij zien elk jaar weer een flinke uitval van gezonde ondernemers door ongelukken. Met name tijdens het sporten, zoals fietsen. En rond deze tijd van het jaar zien we natuurlijk ook ongevallen met skiën.”

Verschuiving naar privé
Het aantal meldingen bij Reaal in verband met psychische klachten neemt toe. “Ook in de media en de maatschappij komt meer aandacht voor mentale problemen zoals burn-outs, depressies of overspannenheid”, zegt Hafkenscheid.

“Binnen ons preventieprogramma Reaal Lijfwacht zien wij de afgelopen jaren een verschuiving van werk-gerelateerde psychische klachten naar meer privé-gerelateerde klachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stress door een scheiding. Preventie en tijdig ingrijpen is bij psychische klachten essentieel. Binnen Reaal Lijfwacht heeft ‘Psyche’ dan ook onze volle aandacht.

Movir weer 'Beste inkomensverzekeraar'

 
 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir mag zich een jaar lang de ‘beste inkomensverzekeraar’ noemen. Dat kwam naar voren uit onderzoek dat onderzoeksbureau CYS voerde in opdracht van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijke financieel adviseurs. Naast deze titel, die Movir deelt met Allianz, won Movir ook de themaprijs ‘Beste Partner Afhandelen Claims’.

In 2018 startte Movir met het beheer en de administratie van de individuele aov-portefeuille van Delta Lloyd en per 2019 is Movir ook risicodrager. Hierdoor zijn er nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten met adviseurs waarmee Movir nog niet eerder samenwerkte en is Movir als organisatie substantieel gegroeid. Met deze krachtenbundeling is Movir marktleider en heeft het de slagkracht om het verschil te maken in de markt, onder andere door het introduceren van een verbeterd productaanbod. Yoram Schwarz, directeur van Movir: ‘Wij zijn ontzettend blij dat we de titel voor beste inkomensverzekeraar hebben gewonnen. Wij zien dit niet als vanzelfsprekendheid en zijn er trots op dat financieel adviseurs de hoge kwaliteit van onze dienstverlening waarderen.’

Verbeteren om de beste te blijven
Schwarz: ‘Verbeterpunten uit het onderzoek nemen we mee om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Elke dag vragen wij ons af hoe we de zelfstandige kunnen helpen om bewust keuzes te maken en aan het (eigen) roer te staan, tussen enerzijds gezond en met plezier werken en anderzijds het risico van mogelijke arbeidsongeschiktheid af te dekken.’