Acture lanceert "het Tulpenfonds"

Acture Groep, een private uitvoerder van oa Ziektewet en eerste 10 jaar WGA voor met name de uitzendbranche,  biedt een nieuw soort arbeidsongeschiktheidsverzekering aan: het Tulpenfonds. 

Het concept lijkt door de beperkte maximale uitkering (minimumloon) en vooral door de maximale uitkeringsduur (max 7 jaar)  op een broodfondsconcept maar is dat niet: het is echt een verzekering met Iptiq (onderdeel van Swiss Re) als verzekeraar.  De verzekering werkt niet met leeftijdafhankelijke premies maar met een vast bedrag per beroepsgroep. ondernemers met  heel zwaar (fysiek) beroep betalen meer ( tot 4 x zoveel) als ondernemers met een licht beroep

 Door actieve reïntegratie verwacht  het Tulpenfonds de meeste ondernemers binnen 7 jaar weer aan het werk te krijgen in eigen beroep of een andere baan .

Een paar kanttekeningen: 

  • Dit is een verzekering, geen broodfonds. Er is dus wel medische selectie van toepassing, de premie is fiscaal aftrekbaar en de uitkering is belast. 
  • De maximale uitkeringsduur van 7 jaar is langer dan een broodfonds, maar sluit niet aan bij een wachttijd van een AOV.  een Combinatie met een AOV voor het risico van zeer langdurige of permanente arbeidsongeschiktheid wordt daardoor lastig
  • Verrassend en leerzaam is dat de rekenmodule van Tulpenfonds het risico inschat dat iemand met een bepaald beroep en leeftijd langer dan 7 jaar arbeidsongeschikt is.  Die kans is nog best aanzienlijk en de gevolgen ook, maar Tulpenfonds biedt daar zelf dus geen vangnet voor. 
  • Voor een dekking op minimumloonbasis en een uitkeringsduur van max 7 jaar is het de Tulpenfonds-premie relatief duur
  • De verzekering dekt alleen IB-ondernemers; DGA's zijn van dekking uitgesloten. 
  • Acture heeft tot nu toe vooral kennis van en ervaring met  reïntegratie met werknemers; niet met ondernemers. 
  • De private uitvoer van de Ziektewet door Acture was in het recente verleden niet zonder kritiek en is onderwerp geweest van een uitzending van Tros Radar en vragen in de Tweede Kamer.