Alternatieven

Een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) is niet voor iedereen toegankelijk of te duur. Daarom is het goed om te weten dat er ook nog alternatieven zijn om te overwegen naast of ter vervanging van (delen van) de AOV, zoals:

  • Een eigen buffer zoals spaargeld om een periode ziekte zelf op te kunnen vangen
  • Een afspraak tussen vennoten of compagnons om bij ziekte het winstaandeel of de management-fee voor een bepaalde periode door te betalen
  • Deelname aan een Broodfonds dat de eerste 1 of 2 jaar een beperkte netto bedrag per maand uitkeert bij ziekte
  • Vrijwillige verzekering Ziektewet (alleen voor IB-ondernemers) en WGA (ook voor DGA’s)
  • Verzekeraars Vangnet 

De keuze tussen AOV en alternatieven is niet alleen OF OF. Sommige opties laten zich juist goed met een AOV combineren, zoals een Broodfonds of interne doorbetalingsafspraak. Hiermee houd je de premie ook betaalbaar en verzeker je alleen wat nodig is

Daarnaast zijn er nog complexere maatwerkoplossingen zoals combinaties van een AOV met een UWV dekking of een “BV-IK” waarbij je als sociaal verzekerde werknemer in loondienst ben van je eigen B.V. Die oplossingen zijn niet goedkoop, en vooral bedoeld als andere oplossingen niet mogelijk zijn.