Soorten verzekeringen

De ene AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) is de andere niet. Niet qua prijs en niet qua dekking maar er zitten ook grote verschillen tussen verzekeraars. Helaas is er nog steeds een enkele verzekeraar die probeert met lage premies polissen te verkopen en haar schadelast beperkt te houden door moeilijk te doen als verzekerden een beroep moeten doen op een AOV door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit zijn partijen die wat ons betreft in de oude wereld leven en waar we geen zaken mee doen.

Een verzekeraar moet begrijpen waarom zij bestaat. Dat is om risico’s van mensen over te nemen die zij zelf niet willen of kunnen dragen. Daar mogen ze best aan verdienen, maar niet ten koste van haar klanten.

Gelukkig blijven er genoeg verzekeraars over waarvan we de producten wel willen adviseren. Wat je je moet realiseren bij het vergelijken van producten is dat verzekeraars ongeveer 90% van de premie die ze ontvangen ook weer uitbetalen aan AOV-uitkeringen. Prijsverschillen ontstaan door de inschatting van risico’s, de ervaringen met preventie en begeleiding van verzekerden die ziek zijn geworden en verschillen in dekking.

Bij de verschillen in dekking moet je bijvoorbeeld denken aan

1. het moment dat een uitkering ingaat, soms pas na twee jaar van arbeidsongeschiktheid;
2. het moment dat een uitkering wordt gestopt, soms al na twee jaar arbeidsongeschiktheid;
3. de hoogte van de uitkering;
4. de mate van arbeidsongeschiktheid vanaf wanneer er recht ontstaat op een uitkering en
5. beperking van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid, uitsluiting van psychische aandoeningen of een beperking tot een lijst van benoemde ernstige ziekten.

In zogenaamde budget varianten van de AOV gaat het in veel gevallen om één of meer van de bovenstaande beperkingen. Bij het vergelijken aanbieders van een AOV is het dus van groot belang appels met appels te vergelijken en er niet zomaar vanuit te gaan dat verschillende aanbieders een vergelijkbare aanbieding doen. Daarbij is een AOV soms niet de beste oplossing. Mocht de voor jou geschikte oplossing er niet tussen zitten, dan zijn er ook nog alternatieven voor een AOV. Wij helpen je graag deze puzzel te leggen.