Wat bepaalt de premie van een AOV

De premie van een AOV wordt bepaalt door de volgende 16 factoren:

 1. Jouw beroep en beroepsklasse
 2. Jouw leeftijd
 3. Jouw relevante vooropleiding en werkervaring
 4. De eindleeftijd van de dekking
 5. De contractduur
 6. Het verzekerde bedrag
 7. De aanvangskorting
 8. De dekking
 9. De gekozen wachttijd
 10. De uitkeringsdrempel (beperkt)
 11. De indexatie van de uitkering
 12. De uitkeringsduur
 13. Het systeem van uitkeringsklassen
 14. De wijze van beoordeling van arbeidsongeschiktheid
 15. Het wel of niet mogen rekening houden met taakverschuivingen en aangepaste werkzaamheden
 16. Het wel of niet toepassen van correctiebepalingen op de uitkering

De verhouding tussen verzekerd bedrag en premie is vrijwel constant: verhoog je het verzekerde bedrag met 25%, dan stijgt de premie ook 25%

Iedere verzekeraar bepaalt zelf de mate van invloed van deze factoren op de dekking en de premie. Op een aantal factoren is je keuze zeer bepalend voor de hoogte van de premie.

Bij online berekeningen zijn zelden of nooit alle opties instelbaar of inzichtelijk. Een goed en compleet beeld geven deze online ‘vergelijkers’ dan ook niet. Daarnaast vergelijken deze ‘vergelijkers’ niet alle voor jou relevante verzekeraars maar hooguit 1 of een paar.  

Wij kunnen je wél verder helpen met het vinden van de best mogelijke oplossing: zie onze werkwijze